AHA-consultants biedt persoonsgerichte training en coaching op het gebied van communicatie, sociale vaardigheden, leiderschap, persoonlijke effectiviteit en veranderingsprocessen. Het efficient ontplooien van talent tot rendement is uitgangspunt bij de begeleidingstrajecten die in samenspraak met de opdrachtgever worden samengesteld.

Het bieden van maatwerk voor zowel particulieren, bedrijven als instellingen staat hoog in het vaandel.
Veranderingsprocessen hebben meestal een grote impact op alle geledingen van een organisatie en vereisen een begeleiding via een adequate communicatie en informatievoorziening.

AHA staat voor : Awakening-Healing-Action.
M.a.w. via het proces van Alarm(bewustwording), Herkenning en Erkenning komen tot Actie, aanpassing en effectieve veranderingen.
AHA is ook bedoeld als ';eye-opener';, als ';Eureka'; of het bekende ';Aha';-Erlebnis.
AHA-consultant werd begin 1999 door Sjaak Schoemans opgericht met als doelstelling het aanbieden van training/coaching bij persoonlijke groei en bedrijfsmatige ontwikkelingsprocessen.
De mens in zijn wereld staat centraal, waarbij communicatie van doorslaggevend belang is: Communicatie met zichzelf en met zijn omgeving.

 

Welkom bij aha-consultants.

Volledig overzicht.


Welkom bij aha-consultants.